fbpx
لیدیا فارکس
مجوزهای لیدیا فارکس
امروزه ، مجوزهای کارگزاری عامل مهمی در تظمین اطمینان و اعتماد کاربر نهایی است. با این حال ، درک ایده پشت هر مقررات کاملاً مهم است.
مقررات مجموعه ای از قوانینی است که یک واسطه باید از آن پیروی کند. یک گذار قانونی معمولاً سالانه درمورد اینکه پایبند مقررات است یا نه ، مورد بازرسی و بررسی قرار می گیرد. اما ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که هیچ یک از مقررات نمی تواند به طور مستقیم بر رابطه مشتری و کارگزار تأثیر بگذارد. هرگونه درگیری بسیار بعید اما در عین حال ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

با وجود تنظیم مقررات برای برخی کارگزاران ، در 15 ژانویه 2015 چندین کارگزار بزرگ ورشکسته شدند. موجودی مشتریان به درستی مدیریت نشده بود که برای آن مشتریان مجدداً مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین ، حتی با مقررات ، مسئولییت سرمایه مشتریان هنوز هم برای اطمینان از عملکرد اخلاقی آنها به عهده کارگذار است. لیدیا فارکس با صداقت ، صراحت و امنیت فعالیت می کند و در سطح خدمات به مشتری از هیچ اقدامی فرو گذار نیست ، این ها تمام صفاتی هستند که با هیچ مقرراتی قابل اجرا نیستند.

تنظیم کننده های مالی بین المللی استانداردهای صنعت را تعیین می کنند که همه باید از آن پیروی کنند. همه ما قوانین صادقانه و شفاف را در بازار می خواهیم. لیدیا فارکس این قوانین را در معاملات خود اعمال می کند. ما در حال حاضر به صورت حقوقی و مطابق با استانداردهای مقررات بین المللی کار می کنیم. ما در FSA از سنت وینسنت و گرنادینها ثبت شده ایم. ما همچنان به استفاده از استانداردهایی خواهیم پرداخت که به آنها اعتقاد داشته باشیم و راه برای توصیه هایی که مشتریان به ما ارائه می دهند باز است. لیدیا فارکس متقاضی مجوز FCA انگلیس شده و منتظر دستورالعمل های بیشتر از آنها است.